Back to homepage  


Overhead samling for Sportaxi på Fornebu (Juni 1999)


 

Sportaxi Fornebubyen

Interessekonflikter

Fornebubyen - en unik mulighet

Byutvikling historisk

Økende mistilpassning i Bærum

Fornebu som nettverksby

Tradisjonelle løsninger

Vår løsning: Sportaxi

Hva særtegner sportaxi?

Erfaring med sportaxi

Problemer med tidligere system

NETCAB design

 

 

NETCAB for Fornebubyen

Lav utgift - høy inntekt

Samfunnsøkonomi

Bystrukturen påvirkes

Silingsrapporten

Silingsrapporten (ikke-vurdert)

Komparative kostnader

Visjonen ved årtusenskiftet

 

Tillegg:

Kapasitet: Vogn, spor og stasjoner

Regnestykket

Sportaxi Fornebubyen