Back to homepage / no frames version

Fornebu kostnader i tabell og grafikk

Please observe our risk qualitifications: http://sportaxi.com/risk.html
The calculations are under constant revision and will include several alternatives regarding period of downwriting and traffic density.

Sportaxi Fornebu i millioner kroner Antall Stykkpris Delsum
       
Spor med stolper, el og varme per km 21 2,500 52,500
Stolpefundamentering 1400 0,020 28,000
Penser : 19 kryss + 44 stasjoner x 2 107 0,030 3,210
Stasjon ute 38 0,350 13,300
Stasjon inne (delfinansiert av bruker) 6 0,200 1,200
Montasje (tillegg til fundamentering)     15,000
Bane totalt     113,210
       
Vogner (inklusive 5 % reserve) 300 0,060 18,000
Verksted (mekanikk og styringssystem)     15,000
       
Uforutsett (ca. 20% av investeringskostnader)   0,200 50,000
Projektering (ditto 20%)   0,200 50,000
Igangsetting (ditto 10% )   0,100 25,000
Totalt diverse ( = 80% risikopåslag av samlet inv.)     125,000
       
Sentral data     3,000
Programvare     3,000
Desentralt data: signalnett o.l. per km 21 0,100 2,100
Billettautomater 44 0,050 2,200
Tilpassing     5,000
Total styresystem     15,300
       
Totale investeringskostnader      286,510
Investeringskostnader uten risikopåslag      161,510
       
Grunnleie per km      ???
Elektrisitetsforbruk (20 mill. reiser a 5 km) 20 0,070 1,400
Personal 10 0,400 4,000
Service av materiell (reiser x kr.0,25 + 1% av inv.) 20 0,250 5,153
Service av styresystem (12 % ditto) 15,300 0,120 1,836
Årlige driftskostnader     12,389
       
Avskrivning over 20 år (lik sats: 5%) 286,510 0,050 14,326
Renteutgifter (lik sats: 5% justert) 286,510 0,030 8,595
Årlig kapitalkostnad     22,921
       
Årskostnad (årlig drifts- + kapitalkostnad)     35,310
       
Årsinnekt fra leie av stasjoner (supermarked o.l)     0,500
Årsinntekt fra leie av plass til optiske kabler     0,500
Årsinntekt nattekjøring av lettgods/post      0.500
Årsinntekt reklame stasjoner ute (50% av totalinntekt) 50,000 3,000 1,000
Årsinntekt reklame vogner (50% av totalinntekt) 300,000 3,000 1,000
Samlede årlige ekstrainntekter     3,000
Netto årlig driftsutgift     32,310
       
Billettpris / reisekostnad (Årskostnad/antall reiser) 32,310 20,000 1,62
       
Billetttpris med lavere trafikk-antakelser      

Chart Fornebu materiell kostnader

Chart Fornebu materiell kostnader

Chart Fornebu investering i detalj

Chart Fornebu investering i stort

Chart Fornebu totaldiagram

Chart Fornebu investering i stort

Chart Fornebu driftsutgifter

Chart Fornebu driftsutgifter

Chart Billettpriser

Last Updated on 16.04.99
By Arno Mong Daastøl