Back to homepage  

Vedlegg 3: Trafikkgrunnlag på Fornebu:

Bakgrunn:

Bærum kommune:

Boliger: Kommunestyret I Bærum har besluttet at antall boliger på

Fornebu ikke skal overstige 5-000 boenheter.

Arbeidsplasser: Kommunestyret i Bærum bar besluttet at antall arbeidsplasser

ikke skal overstige 15.000.

Administrasjonsdepartementet:

Boliger: Departementet begynte med å kreve inntil 11.000 boliger (statsråd Bendik Rugans) Nåværende statsråd Eldbjørg Løver har vekslet mellom å uttale at det kommunale selvstyre i reguleringssaker skal ikke rokkes ved, til A treve at utnyttelsesgraden skal økes i forhold til kommunens krav. I tillegg vil grunneieren, Oslo kommune, ha mest mulig for tomtene og tomteprisen er avhengig av utnyttelsesgraden.
Arbeidsplasser: Innledningsvis planla Planleggingsdepartementet 37-000 arbeidsplasser på Fornebu. Med ny regjering og ansvaret flyttet over til Administrasjonsdepartementet har antallet blitt redusert, uten å spesifisere,

Debatt:

Det ovenstående tyder på at kommunens krav til utnyttelse av Fornebu blir justert opp av taktiske grunner.